SV DE Vrolijke Schutters Breda


Lidmaatschap:

 • Contributie schietend lid € 3,50 per week

 • Contributie niet schietend lid € 1,65 per week

 • Dit zijn echtgenoot - vriend / vriendin.

 • Proefschieten of niet lid zijnde schutter € 3,50 per keer / avond.

 • Kaarten en kogels inbegrepen.

 • Minimum leeftijd 16 jaar,jonger kan maar dat met toestemming / begeleiding van ouder's en of voogd.

 • Contact personen zijn

 • Dhr A de Kievit 06-43452152

 • E - Mail  dvs.breda@kpnplanet.nl

 • Dhr A Antens  06-11560856

 • E - mail devrolijkeschutters.breda@gmail.com